Monday, May 17, 2010

Ayat Seribu Dinar

Ayat 2-3, SUrat At-Talaq yang kira- kira bermaksud:" Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya,

dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.

Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya.

Sungguh, ALlah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu"

No comments:

Post a Comment