Tuesday, March 11, 2014

Surah Al-An'am: ayat 108


"Dan janganlah kamu memaki sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan..."

No comments:

Post a Comment