Saturday, June 27, 2009

Rumah ini

Rumah ini
tiangnya kepercayaan
lantainya kesetiaan
dindingnya keyakinan
anjungnya kemesraan
tangganya kesabaran
bumbungnya ketakwaan

rumah ini
di sini aku berdiri
menyemai cinta
kerana Illahi.

1255
270609

No comments:

Post a Comment